Места   после тура  10 из Moskow Region Champ 2008

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Korobkov, Piotr             8.5  63.5  51.544.0  2516 2545 +0.40

  2.    4  Nozgrachev, Vladislav       8.0  63.5  49.00  48.0  2332 2476 +1.72

        2  Bagirov, Rufat              8.0  63.0  48.25  47.5  2492 2540 +0.60  

  4.   37  Osmolny, Vladimir I.        7.0  64.0  40.25  40.0  0000 2405 +2.00

        3  Romanko, Marina             7.0  61.5  39.25  39.0  2374 2450 +0.98

  6.   11  Medvedev, Vladimir          6.5  58.0  32.00  34.0  2182 2294 -0.96

  7.    6  Nasonov, Vadim A.           6.0  59.0  28.25  36.0  2234 2252 +0.20

        5  Mamoshin, Valery            6.0  58.0  29.00  35.5  2316 2263 -0.50

  9.   14  Samarin, Vladimir           5.5  56.5  29.75  34.0  2128 2224 +0.81

       20  Davidyants, Eduard          5.5  56.0  27.50  34.0  2034 2222 +2.10

       18  Ibragimov, Ali              5.5  55.0  24.50  31.5  2045 2100 +0.39

        7  Nozdrachev, Leonid          5.5  54.5  25.75  33.5  2226 2157 -0.75

        9  Vinogradov, Vladimir P.     5.5  54.5  25.75  31.0  2193 2139 -0.30

        8  Burkov, German A.           5.5  54.0  26.00  32.0  2199 2180 -0.63

       31  Isali, Sultan               5.5  47.5  24.25  25.5  0000 2042  2042

       19  Pospelov, Sergey            5.5  44.5  20.75  23.5  2039 2051 +0.21

17.    12  Prohorov, Sergey            5.0  53.0  23.00  29.0  2168 2061 -1.17

       10  Popelyshev, Igor V.         5.0  52.0  20.75  29.5  2190 2064 -1.38

       13  Luzhnetskiy, Yuri           5.0  49.5  20.50  28.0  2135 2002 -1.22

       15  Gorshkov, Anatoly           5.0  47.0  22.00  28.0  2084 2034 -0.43

       28  Motruk, Oleg                5.0  46.5  20.50  27.0  1656 1896 +1.95

22.    17  Borzov, Vladimir            4.5  52.5  20.00  29.5  2060 2112 +0.42

       23  Lashkov, Vladimir           4.5  51.5  18.25  26.0  1984 1956 -0.31

       27  Semenov, Evgeny D.          4.5  44.0  15.75  21.0  1763 1868 +0.58

       25  Kulbachny, Vladimir         4.5  41.5  15.50  21.5  1953 1863 -0.69

       36  Motorin, Alexander          4.5  41.5  17.75  18.0  0000 1850  1850

27.    21  Stebunov, Alexander A.      4.0  47.5  18.25  22.0  2022 1911 -0.71

       24  Sepp, Yuri                  4.0  43.0  11.25  22.0  1975 1422 -1.10

       26  Polyakov, Valery            4.0  43.0  11.75  17.0  1824 1266 -1.20

30.    16  Fomkina, Maria              3.5  48.5  13.50  24.0  2063 1885 -1.67

       34  Khotin, Pavel               3.5  43.5  13.75  18.5  0000 1678  1678

       35  Mariytin, Mikhail           3.5  40.0  13.75  21.0  0000 1862  1862

33.    38  Shutov, Vladimir            3.0  41.0  10.75  16.0  0000 1655  1655

       33  Khotin, Dmitry              3.0  40.5   7.75  13.0  0000 1633  1633

       32  Katerinich, Vladimir        3.0  37.5   9.00  13.5  0000 1787  1787

36.    28  Leschenko, Wjatcheslaw      2.5  39.0  17.25  16.5  1620 1839 +0.66

37.    30  Chichaev, Ivan              1.5  43.0  15.25  11.0  0000 1862  1862

38.    22  Shadrin, Vladimir           0.0  41.5  16.00   0.0  2004 1619 -0.11