Пары  тура  1     - «Карельская зима»

Стол    Белые                    -  Черные                              Рез-ты

----------------------------------------------------------------------- тур  1 

  1    Nasonov, Vadim      ( 0 ) - Ermakov, Evgeny S   ( 0 )     1- 14  1-0   

  2    Melnichenok, Vladimi( 0 ) - Toivonen, Alexander ( 0 )    15-  2  0-1   

  3    Vinogradov, Vladimir( 0 ) - Shaliapin, Alexey   ( 0 )     3- 16  =-=   

  4    Dmitriev, Andrey    ( 0 ) - Jatshmenev, Mikhail ( 0 )    17-  4  0-1   

  5    Ivashko, Evgeny     ( 0 ) - Dvorzhitsky, Alexand( 0 )     5- 18  =-=   

  6    Elesin, Evgeny F    ( 0 ) - Savolainen, Leo     ( 0 )    19-  6  0-1   

  7    Kravtchenko, Vladimi( 0 ) - Ievlev, Andrey A    ( 0 )     7- 20  0-1   

  8    Karpov, Alexander N ( 0 ) - Ivanov, Alexander G ( 0 )    21-  8  0-1   

  9    Viushin, Dmitry A   ( 0 ) - Krasyakov, Anton A  ( 0 )     9- 22  1-0   

 10    Phil, Ilya N        ( 0 ) - Drats, Andrey       ( 0 )    23- 11  0-1   

 11    Khludnev, Kirill    ( 0 ) - Semenov, Evgeny D   ( 0 )    10- 24  1-0   

 12    Shalagina, Alena    ( 0 ) - Komarov, Roman      ( 0 )    25- 12  0-1   

 13    Stebunov, Alexander ( 0 ) - Stolyarov, Sergey V ( 0 )    13- 26  1-0

 

Пары  тура  2     - «Карельская зима»

Стол    Белые                    -  Черные                              Рез-ты

----------------------------------------------------------------------- тур  2 

  1    Drats, Andrey       ( 1 ) - Nasonov, Vadim      ( 1 )    11-  1       

  2    Toivonen, Alexander ( 1 ) - Viushin, Dmitry A   ( 1 )     2-  9       

  3    Jatshmenev, Mikhail ( 1 ) - Khludnev, Kirill    ( 1 )     4- 10       

  4    Savolainen, Leo     ( 1 ) - Komarov, Roman      ( 1 )     6- 12        

  5    Ivanov, Alexander G ( 1 ) - Ievlev, Andrey A    ( 1 )     8- 20       

  6    Dvorzhitsky, Alexand( 0=) - Vinogradov, Vladimir( 0=)    18-  3       

  7    Stolyarov, Sergey V ( 0 ) - Ivashko, Evgeny     ( 0=)    26-  5       

  8    Shaliapin, Alexey   ( 0=) - Stebunov, Alexander ( 1 )    16- 13       

  9    Karpov, Alexander N ( 0 ) - Kravtchenko, Vladimi( 0 )    21-  7       

 10    Ermakov, Evgeny S   ( 0 ) - Phil, Ilya N        ( 0 )    14- 23       

 11    Krasyakov, Anton A  ( 0 ) - Melnichenok, Vladimi( 0 )    22- 15       

 12    Semenov, Evgeny D   ( 0 ) - Dmitriev, Andrey    ( 0 )    24- 17       

 13    Shalagina, Alena    ( 0 ) - Elesin, Evgeny F    ( 0 )    25- 19